לוח זמנים תחרות "חקר החלל והאסטרונומיה החמישית"

לתלמידי בתי-הספר היסודיים, שנה"ל תשע"ט

שלב מועד ביצוע / הגשה שעות מהות השלב
הרשמה עד לתאריך
כ"ד בתשרי תשע"ט 3.10.18
יש  להיכנס לאתר התחרות בקישור הבא ולמלא את טופס ההרשמה.
אירוע פתיחה קישור להרצאה יישלח בתאריך
כ"ה בתשרי תשע"ט
4.10.18
עד השעה 11:00 הרצאה וירטואלית להצגת מבנה התחרות ונושאיה
ההרצאה כוללת לימוד מושגים בסיסיים וידע רלוונטי, שיסייעו לתלמידים להתכונן להמשך התחרות. ההרצאה מהווה פתיחה וחשיפה לתחרות, אך אינה מהווה אחד משלבי המיון ואין צורך להתכונן לקראתה. יחד עם זאת, הצפייה בה חיונית לצורך הכנה לשלב הראשון של התחרות.
שלב א' י"ט בחשון תשע"ט
28.10.18
או
כ' בחשון תשע"ט
29.10.18
13:00-16:00 חידון מקוון א-סינכרוני
החידון יכלול שאלות מורכבות המצריכות היכרות רחבה עם תחום הידע, יכולת חשיבה מעמיקה, הסקת מסקנות ושימוש בידע באופן פעיל.
כשלב מקדים יקבלו הקבוצות המשתתפות בחידון משימת הכנה, אשר תכלול הגדרת תכנים ללימוד ממקורות מידע.
שלב ב' – ארגון פעילות בקהילה כ' כסלו תשע"ט
28.11.18
עד השעה 12:00 משימת שיתוף הקהילה (בי"ס/שכונה) בפרויקט יצירתי
כלל הקהילה תוזמן להשתתף בפרויקט, כאשר חברי הקבוצה יתאמו את ביצוע המשימה וידריכו את המשתתפים.
הכנת מורים לשלב ג' ד' בשבט תשע"ט
10.1.19
או
ט' בשבט תשע"ט
15.1.19
13:30-14:30
או
15:30-16:30
הכנת מורים לחידון הסינכרוני
מועד ייקבע בתיאום עם המורה המלווה.
לקראת שלב ג' בתחרות י"ד בשבט תשע"ט
20.1.19
עד השעה 13:00 הגשת משימת הכנה לשלב ג'
שלב ג' י"ד עד כ"א בשבט תשע"ט
22-27.1.19
(לכל בית ספר ייקבע מועד)
13:30-15:00
או
12:30-14:00
חידון מקוון סינכרוני
במהלך החידון יתמודדו התלמידים בשידור חי מול קבוצות אחרות. התלמידים יידרשו לענות על חידות מורכבות, לפעול יחד בקבוצה, לנתח תצפיות שיבצעו לקראת החידון, ולגבש מהן תוצאות ותשובות. כשלב מקדים יקבלו הקבוצות משימת הכנה, אשר תהווה בסיס למטלה אותה יידרשו התלמידים לבצע במהלך החידון המקוון.
שלב ד' – חצי גמר כ"ג באדר א' תשע"ט
28.2.19
עד השעה 13:00 בניית דגם
כל קבוצה תבנה דגם הקשור לנושא התחרות. הדגמים ייבנו על פי הנחיות ברורות שיינתנו בשלב זה.
שלב ה'
אירוע הגמר
י"ט באדר ב' תשע"ט
26.3.19
09:00-16:00 אירוע סיום חגיגי
האירוע יתקיים בקמפוס המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בירושלים.

Start typing and press Enter to search